Hvidvaskloven

Hvidvaskloven er gennemført i dansk ret med baggrund i EUs 3. hvidvaskdirektiv om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge og finansiering af terrorisme (direktiv 2005/60/EF).

Direktivet er baseret på en række anbefalinger fra Financial Action Task Force (FATF), som er et mellemstatsligt samarbejde under OECD, der indtil videre har udarbejdet 40 anbefalinger om bekæmpelse af hvidvask, samt 9 særlige anbefalinger om bekæmpelse af terrorfinansiering.

Hvidvaskloven har til formål at bekæmpe hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme. Loven pålægger derfor en række virksomheder og personer nogle pligter til sikring heraf, bl.a. pligt til at underrette myndighederne, hvis de får mistanke om, at deres kunder hvidvasker penge eller finansierer terrorisme.

 

De virksomheder, som er omfattede af hvidvaskloven, er fortrinsvis beskæftiget inden for den finansielle sektor, men også f.eks. ejendomsmæglere, revisorer og advokater er efter loven pålagt en række forpligtelser.

De helt overordnede forpligtelser i henhold til hvidvaskloven er:

  • Opmærksomhedspligt over for overtrædelser af hvidvaskloven.
  • Legitimation af kunder samt løbende overvågning af kundeforhold.
  • Opbevaringspligt af legitimation i mindst 5 år.
  • Krav om interne regler samt undervisning af medarbejdere.
  • Undersøgelses- og underretningspligt ved mistanke om forsøg på hvidvask eller terrorfinansiering.

Hvidvaskloven indeholder derudover nogle yderligere forpligtelser, hvilket indebærer, at der er forbud mod at forhandlere af genstande samt auktionsholdere modtager kontantbetalinger på 1000 Euro eller derover, samt en forpligtelse til straks at aflevere falske sedler eller mønter til politiet.

Reglerne er – trods en vis indsats fra offentlige myndigheder – ikke nødvendigvis særligt velkendte og har ført til flere sager om overtrædelse af Hvidvaskloven. Dette gælder både mod selskaber og privatpersoner.

Jeg har stor erfaring med retsområdet og bistår gerne som forsvarsadvokat, ligesom jeg gerne besvarer almindelige forespørgsler om hvidvaskloven.

Peter Martin Barkentin

Blinkenberg Strafferetsadvokater

Frederiksgade 1, 2. sal, th. 1265 København K Tlf. 33 111 109 Fax: 33 111 139 Mobil: 42 250 250

Kontakt mig

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.
Share This